GIẢNG VIÊN

TS. Phạm Thị Hải Yến

Chuyên gia Đào tạo Kỹ năng cao cấp, Giảng viên tâm lý sư phạm tại Đại học Thuỷ Lợi

Sales Manager

Số khóa học

12

Số học viên

34

Lượt đánh giá

89

Khóa Học Nổi Bật

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.