• Kiến thức tin học
  • Hàm Vlookup và cách sử dụng hàm Vlook up hiệu quả trong công việc

    Hàm VLOOKUP là gì?  Hàm VLOOKUP (hay Vertical lookup) nghĩa là tìm theo hàng dọc  là một hàm cực kỳ quan trọng trong Exel. Nó sẽ giúp bạn dò tìm dữ liệu trong một bảng theo hàng dọc và trả về kết quả

    ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

    Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.